De Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) regelt wettelijke eisen die worden gesteld aan loonbelasting, premies, volksverzekeringen en premies werknemersverzekering. De WKA is van toepassing in situaties van aanneming van werk (ketenaansprakelijkheid) en inlening van personeel (inlenersaansprakelijkheid). Onderstaand vindt u de WKA-verklaringen en uittreksels van Harwig Installatietechniek.

Harwig BV

Uittreksel Kamer van Koophandel

Met dit uittreksel bewijst Harwig de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit bewijs biedt zekerheid voor zakenpartners.

Verklaring betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid

Met dit bewijsstuk verklaart de Belastingdienst dat Harwig voldoet aan de betalingsverplichtingen inzake belastingen.

G-rekening

In situaties van aanneming van werk en inlening van personeel van een ander bedrijf op de Nederlandse markt, beschikt Harwig over een G-rekening.

Inkoopvoorwaarden Harwig

De Algemene Inkoopvoorwaarden van Harwig zijn van toepassing op alle opdrachten die door Harwig worden verstrekt, ongeacht of er sprake is van (onder)aanneming van werk dan wel van het leveren van materialen of van diensten. Het gaat daarbij tevens om diensten die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.