Hoe behandelen wij uw persoonsgegevens?

Harwig is actief in de installatietechniek. In het kader van deze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In het Privacybeleid website Harwig Installatietechniek beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken wanneer u onze website bezoekt, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Op onze website www.harwig.nl vindt u de actuele en geldende versie van het Privacybeleid website Harwig Installatietechniek.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:

 • Harwig B.V.
 • Atlantis 3, 7821 AX  EMMEN
 • Kvk 04025779
 • info@harwig.nl

De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor onze activiteiten. Zonder uw persoonsgegevens zijn wij niet in staat onze diensten aan u te verlenen en te verbeteren. Hierin ligt ons gerechtvaardigd belang. Door het invullen/uploaden van uw persoonsgegevens verleent u Harwig toestemming om deze te verwerken. Onderstaande gegevens worden door ons verwerkt:

 • Contactgegevens (Naam, e-mailadres, telefoonnummer, evt. bedrijfsnaam)
 • Uw bericht
 • Sollicitatiegegevens (ingevulde gegevens op het sollicitatieformulier, sollicitatiebrief en CV)

Bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken

Nee, u bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Maar zonder deze gegevens kunnen wij uw bericht niet in behandeling nemen. Alleen als uw sollicitatiegegevens volledig zijn zullen wij u opnemen in de sollicitatieprocedure.

De ontvangers van uw persoonsgegevens

Alleen medewerkers van Harwig die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Harwig.

Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen, bijvoorbeeld (software)leveranciers. Deze partijen krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als we zeker weten dat zij de gegevens uitsluitend gebruiken op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onbedoeld bekend worden bij anderen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting gegevens verstrekken aan derden, zoals aan de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Als we uw gegevens moeten doorgeven buiten Europa doen we dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten. Daarnaast kunnen wij op grond van een wettelijke regeling verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. Sollicitatiegegevens bewaren wij zonder uw toestemming maximaal 4 weken. Met uw toestemming bewaren wij de gegevens 12 maanden.

Zo beveiligen wij uw persoonsgegevens

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens

 1. U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben geregistreerd en voor welke doeleinden wij die gebruiken.
 2. U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren als u vindt dat wij onjuiste gegevens over u hebben. Ook mag u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 3. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopie├źn van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
 4. U kunt bezwaar maken als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 5. U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere partij.

Voor alle voorgaande verzoeken vragen wij u een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan info@harwig.nl. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Vermeld in de brief duidelijk om welke van de bovenstaande verzoeken het gaat. U krijgt binnen een maand antwoord.

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.

U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij Harwig en bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens klacht gebruik persoonsgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van verschillende cookies. In het cookiebeleid op de website van Harwig kunt u lezen welke cookies wij gebruiken, waarvoor wij cookies gebruiken en hoe u hier zelf een keuze in kunt maken.