Harwig en installatietechniek

Of het nu gaat over nieuwe installaties of advies over onderhoud: wij helpen graag. Ook het beheer van bestaande klimaat- en sanitair installaties kun je aan ons overlaten. Onze projectleiders managen multidisciplinaire projecten en zorgen voor correcte uitvoering en oplevering. Daarnaast sturen we waar nodig onderaannemers aan. Deze worden geselecteerd aan de hand van onze kwaliteitseisen en certificering.

Onze mogelijkheden

Op het gebied van sanitair, ventilatie en verwarming hebben wij al ver gevorderde kennis en kunde. We hebben de meest uiteenlopende projecten succesvol afgerond. Hierdoor zijn we een betrouwbare partner in de installatietechniek, het liefst met de meest duurzame oplossing. We hebben expertise op het gebied van:
● Centrale verwarming en ander leidingwerk
● Sanitaire installaties
● Klimaattechniek (ventilatiesystemen)
● Riolering en hemelwaterafvoer
● Legionellabestrijding en -opsporing