Koploper in duurzaam ondernemen

Deze koploperprijs wordt uitgereikt aan de koploper die de meest overtuigende communicatieopdracht heeft aangeleverd. De communicatieopdracht bestond uit een brief van een fictieve opdrachtgever, die in het kader van een leveranciersbeoordeling vraagt naar het MVO-beleid. Van alle deelnemende bedrijven heeft Harwig heeft deze opdracht het beste uitgevoerd. Deelname aan het koploperproject levert inzicht en bewustwording op. Door alle praktische tips, tools en aanbevelingen geeft het nog meer inzicht in de interne processen en de meetbaarheid van het duurzaam ondernemen.

Deze  prijs betekent voor ons een bevestiging dat wij het MVO-beleid binnen Harwig goed geborgd hebben door onder meer ons kwaliteitsmanagementsysteem, het milieuprogramma en de ISO 14001 certificering. Ook de vele concrete acties die al zijn ingezet, zowel op milieu- als sociaal gebied, zoals vitaliteit, scholing en diversiteit dragen hier aan bij.

Naast het uitbreiden van het zakelijk netwerk draagt het koploperproject ook bij aan de verduurzaming en versterking van de regionale economie. Als wij onze medewerkers, stakeholders en leveranciers kunnen meenemen in dit continue veranderproces, dan dragen wij bij aan de toekomst van een klimaat neutrale en circulaire economie.

Duurzaamheidsprofiel

Tijdens dit traject heeft Harwig verschillende stappen gezet om duurzaam te ondernemen. Zo heeft het ons inzicht gegeven in de milieuaspecten van de interne bedrijfsvoering, de uitkomsten hiervan maken het eenvoudiger prioriteiten te stellen bij het nemen van milieumaatregelen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien maakt het de communicatie over de milieuprestatie makkelijker, zowel intern met medewerkers als extern met bijvoorbeeld leveranciers en stakeholders.

Ook de uitkomst van het duurzaamheidsprofiel wordt per thema (proces, dagelijks bestuur, people, planet en profit) toegelicht, om hieruit middels een sterke focus concreter de acties per thema uit te zetten. Het is belangrijk om keuzes te maken en prioriteiten te stellen om duurzaam ondernemen meetbaar te maken en de doelstellingen te behalen richting de klimaat neutrale en circulaire economie. 

Mooi plekje

We gaan een mooie plek zoeken voor zowel het certificaat als de appelboom. Er hebben al meer dan 450 bedrijven en andere organisaties meegedaan aan dit landelijk project, dus we zijn trots dat we hierbij horen en ook nog eens de koploperprijs hebben gewonnen. Nieuwsgierig naar al onze (duurzame) projecten? Bekijk al onze projecten hier.

Foto: Heart Workx productions