Nieuwbouw Ommelander Ziekenhuis Groningen te Scheemda langs de A7.  Het gehele project is in BIM gerealiseerd en
omvat 60 poliklinische spreek- en onderzoekkamers, een beddenhuis met 260 bedden, een Hotfloor met 6 operatiekamers, een intensive care, radiologie, spoedeisende hulp, een restaurant met grootkeuken en 4.500 m2 kantoor- en een algemene ruimte. Alle installaties zijn hoogwaardig en duurzaam gerealiseerd en de kritische technische systemen zijn zowel op component- als systeemniveau redundant uitgevoerd. Het gehele project wordt in BIM gerealiseerd. Alle bereikbare gevelelementen tot 5 meter boven maaiveld en 2.5 meter boven opklimbare uitbouwen boven maaiveld voldoen aan de gestelde eisen volgens  weerstandsklasse 2 van de NEN 5096.

Een duurzaam, energiezuinig en gastvrij gebouw
Een duurzaam, energiezuinig, goed toegankelijk en gastvrij gebouw, dat tevens aardbevingsbestendig is. Bij het ontwerp van het nieuwe gebouw van het Ommelander Ziekenhuis is met al deze aspecten rekening gehouden. Hieronder een overzicht van de maatregelen die zijn genomen om aan deze belangrijke uitgangspunten te voldoen.

Duurzaam
Voor de gevels van het gebouw zijn zoveel mogelijk duurzame en/of onderhoudsarme materialen (milieuvriendelijk en kostenbesparend) gebruikt: glas, baksteen, aluminium plaatwerk en hout. Voor een efficiënt en toekomstbestendig gebouw is gekozen voor veel flexibiliteit bij de indeling en inrichting van de ruimtes. Er is een centrale wachtruimte (in plaats van aparte wachtkamers per specialisme) en er zijn spreek- en onderzoekskamers waarvan het gebruik centraal wordt gepland. Zorgverleners en overig personeel maken gebruik van flexibele werkplekken en vrije ruimtes kunnen zo nodig een andere functie krijgen.

Energiezuinig
Om het gebouw energiezuinig te maken zijn aan de zuidzijde (polikliniek en kantoren) transparante zonnepanelen in de gevel geplaatst, die lichtdoorlatend en zonwerend zijn. De zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit. Van buitenaf kan niet door de ramen heen worden gekeken, maar wie binnen zit kan prima naar buiten kijken zonder last te hebben van de zon.

  • Door het hele ziekenhuis zijn lichtsensoren geplaatst. Dit bespaart veel stroom.
  • Het gebouw wordt primair verwarmd en gekoeld door vloerverwarming, aangevuld met luchtverwarming. Als er een raam wordt geopend gaat de luchtverwarming automatisch uit.
  • Er is een koud-waterleidingnet. Op de plekken waar warm water nodig is, zitten kleine boilers, zodat er geen warmteverlies optreedt.
  • De warmte/koude die niet nodig is wordt opgeslagen in drie grote tanks op het terrein, door gebruik te maken van warmtepompen.
  • Elk gebouwdeel heeft een eigen energiebeheersysteem, waarmee het klimaat en de verlichting in het betreffende deel wordt geregeld.