Als hoofdaannemer hebben we samen met 8 bedrijven en 5 stakeholders het project binnen de gesteld deadline opgeleverd. Het duur van het project was van juni 2019 tot februari 2020.

Het project kenmerkte zich door de hoge mate van logistieke coördinatie, een multi disciplinair karakter, een strakke deadline, complexiteit door hoge veiligheids-, geheimhoudings- en kwaliteitseisen, een strikt verificatie- en validatieproces en alle betrokken medewerkers dienden in het bezit te zijn van een VOG. Verder diende het primaire proces ongestoord doorgang te vinden. Onderstaande werkzaamheden zijn uitgevoerd:

Bouwkundig werkzaamheden:

 • Installeren van buitentrappen in coördinatie met leverancier (derde partij)
 • Hermetisch afsluiten en opschonen bunkeropbouw
 • Overtollige bunkerdoorvoeren brandwerend afdichten
 • Graaf- en straatwerk

Elektrotechnische werkzaamheden:

 • Aanbrengen van Bliksembeveiliging cfm klasse LPL 1
 • Vervanging van de laagspanningsverdelers
 • Aanbrengen van overspanningsbeveiliging cfm klasse LPZ 2
 • Het aantal kabels dat de bunker ingaat reduceren tot het strikt noodzakelijke
 • Aanbrengen ledverlichting in de bunker
 • Verwijderen van overtollige installaties

Werktuigbouwkundige werkzaamheden:

 • Vervanging van het droge lucht systeem

Een mooi citaat van de opdrachtgever: Mede dankzij de deskundigheid, betrokkenheid, flexibiliteit, duidelijke communicatie  en de innovatieve manier van project-automatisering zijn onze ervaringen ten aanzien van de samenwerking, de wijze van organisatie, inzet en de professionaliteit van Harwig B.V. bij dit project zijn zeer goed.