Project: MFA de Wijert

Het ruimtelijke concept van het MFA is gebaseerd op de vier onderdelen uit het programma van functies/activiteiten, namelijk:

 1. Dalton Kindcentrum
 2. Doorgaande leerlijn, begeleiden bij achterstanden
 3. Sport en Bewegen
 4. Ontmoeting

Onze aanpak

Er is gekozen om deze MFA in twee projecten uit te werken, enerzijds het Hoofdgebouw en anderzijds de Spelhal. De Spelhal biedt ruimte voor sport en beweging. Ook bij de spelhal is Harwig al E-instalteur betrokken. Het Hoofdgebouw gaat straks onderdak bieden aan een basisschool, kinderopvang en een bibliotheek en biedt ruimte voor ontmoetingen. De volgende gebruikers zullen hier worden gehuisvest:

 • Basisschool de Tamarisk (Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Groningen (VCOG))
 • Kinderopvang Kidsfirst (COP Groep)
 • Wijkfiliaal bibliotheek (Groninger Forum)

De technische uitgangspunten

Voor het project zijn diverse uitgangspunten op papier gezet. De technische uitgangspunten waaraan de de nieuwbouw moet voldoen zijn:

 • Energieneutraal
 • Aardbevingbestendig
 • Gasloos
 • BENG
 • Sober & doelmatig
 • GPR-score ≥ 8
 • Onderhoudsarm

Omvang

Het totale bruto vloeroppervlak is op basis van het ruimtelijke programma van eisen vastgesteld op ca 2.100 m2 BVO. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen. Er is sprake van een middengebied met twee zogenaamde beuken, waarin afsluitbare ruimten zijn ondergebracht. In het middengebied is een plein en een tribunetrap.