Hofjesstructuur

Zelfredzaamheid en keuzevrijheid liggen aan de basis van het ontwerpconcept. Door de gelaagdheid waarmee Marijke Hiem is opgezet en vormgegeven, en het verzachten van de overgangen tussen binnen en buiten kunnen we de bewoners een bepaalde mate van keuzevrijheid bieden. Door de hofjesstructuur is er geborgenheid gecreëerd zonder het gevoel te geven dat de bewoner in vrijheid beperkt wordt. dichte deur te staan.

Ingetogen architectuur

Voor de doelgroep, waarbij dementie een grote rol speelt, is de aanwezigheid van traditionele waarden van belang. Deze zijn terug te vinden in het ontwerp voor de gevels, de woonkamers, de individuele kamers en de tuinen. Iedere woongroep heeft een eigen entree en bestaat uit negen studio’s en een gemeenschappelijke woonkamer. Het ontwerp voor Marijke Hiem kenmerkt zich door een ingetogen architectuur, die zich naadloos voegt in het stedelijk weefsel.

Comfort en herkenbaarheid in het interieur

In het interieur wordt aandacht besteed aan het comfort en de herkenbaarheid voor de cliënten. De ontsluitingsgangen zijn ontworpen als ‘kloostergang’, dat wil zeggen als overdekte omloop met een directe relatie met de aanliggende tuinen. Iedere individuele kamer heeft naast de voordeur een vitrinekast gekregen waarin persoonlijk objecten van de bewoner opgesteld kunnen worden. Zo wordt de herkenbaarheid van de kamers vergroot. In de individuele kamers is er een zekere mate van inrichtingsflexibiliteit waardoor de kamers gemakkelijk gepersonaliseerd kunnen worden. De gemeenschappelijke woonkamers zijn uitwisselbaar qua functionaliteit, maar ze onderscheiden zich door een verschillende uitstraling en kleurstelling.

Iedere tuin heeft eigen thema

Een belangrijk onderdeel van het ontwerp betreft de tuinen. Iedere tuin kent een eigen thema.. Binnen de grenzen van het complex kunnen de bewoners vrij ronddwalen, waarbij de verschillende sferen in de tuinen helpen bij de oriëntatie. De buitengrenzen zijn sturend, maar onopvallend, vormgegeven door middel van hagen en poorten. De looproutes door de tuinen worden volledig vlak uitgevoerd.

Marijke Hiem. Het complex bevat 10 woongroepen en centrale voorzieningen gegroepeerd rondom verschillende tuinen. Architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra won in een eerder stadium de tender. De tender werd gewonnen om de integraliteit van het ontwerp, waarbij de visie op zorg centraal staat.

(foto’s met dank aan ADS)