Het voormalige pand van de Topografische Dienst in Emmen wordt getransformeerd voor gebruik door het Nationaal Archief en de Belastingdienst. Het Rijksgebouw van ca. 18.000 m2 groot stamt nog uit 1984 en dient ingrijpend te worden aangepast om deze geschikt te maken voor de nieuwe gebruikers. Het Nationaal Archief fungeert als algemeen rijksarchief van Nederland. Na oplevering in 2018 is er de mogelijkheid om te bewaren in zogenaamde verrijdbare stellingen (90 km aan opslagcapaciteit). Langdurige opslag van dergelijk gevoelige Rijksinformatie betekent dat er in het ontwerp bijzondere aandacht wordt besteed aan de integratie van installaties, brandveiligheid, beveiliging en hoge eisen aan de luchtbehandeling.

Omgerekend is er 90 kilometer aan opslagcapaciteit voor papier gebouwd, dat is ongeveer 3 miljoen kilo aan papier. De vloerbelasting moest ongeveer 1000 kilo per m2 zijn. Een normaal kantoorpand komt niet eens op de helft. En met al dat papier is de nodige aandacht besteed aan de integratie van installaties, brandveiligheid, beveiliging en logistieke stromen. Er is plek voor het bewaren van 750.000 archiefdozen, met vaak gevoelige informatie, verrijdbare stellingen. De archiefstukken hebben een plek nodig waar strenge klimaateisen op van toepassing zijn, zodat ze niet kunnen vergaan door bijvoorbeeld vocht.