Het beheer en de besturing van het klimaat ,zoals de luchtvochtigheid en de temperatuur, verlopen via een intelligent systeem. Door middel van sensoren en bijsturing via een app is dit een zelflerend systeem wat het energieverbruik van het pand blijft optimaliseren. Een ruimte waar niet continue gebruik van wordt gemaakt, zoals de slaapkamer, wordt bijvoorbeeld volledig afgesloten wanneer niemand gebruik maakt van de ruimte. Denk hierbij aan de stopcontacten, de verwarming en het licht. Een andere innovatieve oplossing die wordt gerealiseerd is een warmte-terugwinsysteem. Het afvoerwater van de douches wordt bijvoorbeeld gebruikt als warme energie in de koudwatervoeding van de boiler. Dit verloopt via een intelligent systeem. Door het gebruik van sensoren en het bijsturen via een app, is dit een intelligent systeem dat het energiegebruik in het pand voortdurend blijft optimaliseren. Naast verschillende duurzame oplossingen heeft het pand ook natuurlijke alternatieven. Met uitzondering van de betonvloer, bestaat het gehele pand uit hout. Door het gebruik van een moderne Septic tank die is verbonden met een wadi en bijpassende planten, zoals riet wat een filterende werking heeft, is de ambulancepost niet aangesloten op het riool. Bovendien wordt regenwater opgevangen in grote verzamelputten om gebruikt te worden als spoelwater voor de toiletten, maar ook voor de schoonmaak van de ambulances.