Expert in
keuringen en inspecties

Harwig: erkend ‘keurmeester’

Harwig beschikt over alle kwalificaties voor het uitvoeren van inspecties en keuringen van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in (utiliteits)gebouwen. We kijken of de installatie nog voldoet aan de (wettelijke) veiligheidseisen, rapporteren over de huidige status en adviseren u over de mogelijkheden om te voldoen aan de voorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij. Voor het inspecteren van installaties hanteren we de NEN- en SCIOS Scope kwaliteitsnormen. Doordat we BRL6000 gecertificeerd zijn, kunnen we u tevens de kwaliteit van ons werk garanderen.

NEN 3140 en NEN 1010 inspectie

In het kader van de Arbowet is een werkgever verplicht om te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen in een werkomgeving veilig zijn. Voor laagspanningsinstallaties zijn de plichten die de Arbowet aan de werkgever oplegt uitgewerkt in de NEN-EN 50110 en NEN 3140. Het doel van deze kwaliteitsnormen is elektrocutie of kortsluiting te voorkomen. Voor het inspecteren van nieuwe installaties is de NEN 1010 keuring van toepassing. Inspecties moeten periodiek worden uitgevoerd. De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend.

SCIOS Scope 7A keuring

Scope 7a is van toepassing voor gebouwgebonden installaties en betreft de keuring van aardgastoevoerleidingen naar installaties voor ruimteverwarming met een gasdruk tot 0,5 bar. Hiervoor moet elke vier jaar een kleine inspectie worden uitgevoerd en eens in de acht jaar een grote inspectie.
Omdat de werkzaamheden aan gebouwgebonden gasleidingen, en daarmee ook de keuringen van deze leidingen, volledig afwijken van inspecties aan stooktoestellen en hun afvoersystemen, bestaat hiervoor een aparte scope in de SCIOS-regeling: scope 7 (brandstoftoevoerleidingen). De keuring van gebouwgebonden gasleidingen is verplicht. De toevoerleidingen naar grotere installaties worden gekeurd en geïnspecteerd bij ingebruikname en daarna periodiek.

Ervaren inspecteurs

Harwig heeft meerdere inspecteurs in dienst, met verschillende expertises. Elektrotechnische installaties worden bijvoorbeeld gekeurd door visuele inspectie, metingen en beproevingen en door thermografisch onderzoek. Ook elektrotechnische gereedschappen kunnen we voor u keuren. Nadat de inspectie is uitgevoerd, ontvangt u van ons een inspectierapport met onze bevindingen en verbeteradviezen.

Harwig biedt u de mogelijkheid om regulier gebruik te maken van onze expertise. Dat kan bijvoorbeeld door een van onze keurmeesters aan te stellen als installatieverantwoordelijke. Daarmee bent u binnen uw bedrijf altijd verzekerd van een verantwoordelijke met gedegen vakkennis. Indien gewenst kunnen we hiervoor een contract opstellen.

Contact met een expert keuringen en inspecties

Wilt u een (eind)keuring of inspectie laten uitvoeren op een bestaande of nieuwe installatie? Neem contact met ons op!

Contact opnemen

Harwig BeveiligingSTECHNIEK

Harwig Beveiligingstechniek heeft alle ervaring en expertise voor het adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden van alle communicatievoorzieningen, zorgsystemen, alarmsystemen en brandbeveiliging - en inbraakinstallaties.

PROJECTEN VAN HARWIG

Bekijk onze projecten
INBRAAKBEVEILIGING
BRANDMELDING
CAMERABEWAKING 
 TOEGANGSCONTROLE

VESTIGINGEN
Harwig

EMMEN

Atlantis 3
Postbus 125, 7800 AC
T. 0591-656769

info@harwig.nl

 ALMERE

Kweekgrasstraat 26
1313 BX
T. 036-5302272

 

  GRONINGEN

  Kalmarweg 14-1
  9723 JG
  T. 050-5973959

 

BEVEILIGINGSTECHNIEK 

Atlantis 3
7821 AX Emmen
T. 0591-656769

 

Inloggen Extranet
 

SITEMAP
Harwig

SPECIALISME

Elektrotechniek
Installatietechniek
Beveiligingstechniek
Klimaattechniek
Service en Onderhoud
Keuring en Inspectie
BIM
 
PROJECTEN

Gezondheidszorg
Onderwijs
Overheid
Retail
Cultuur en Recreatie
Industrie
Beveiliging
Communicatie
NIEUWS

Ascom Partner
Orderportefeuille 2018
Vacatures bij Harwig
Harwig: Technische Unie Leverancier 2017
Raamovereenkomst Waterschap Hunze en Aa's
Vloggen over Techniek

 
Harwig
 

Harwig FacebookHarwig InstagramHarwig LinkedInHarwig Twitter

Harwig
inspectie header
Inbraakbeveiliging door Harwig
Harwig brandbeveiliging
Harwig Camerabewaking
Harwig Toegangscontrole
Projecten gezondheidszorg
Projecten onderwijs
Projecten overheid
Projecten retail
Projecten cultuur & recreatie
Projecten industrie
Projecten beveiliging
Projecten communicatie