Aan de Kugelslaan in Siddeburen is in april 2022 Kindcentrum Siddeburen opgeleverd. De eenlaagse nieuwbouw van circa 2.500 m2 biedt onderdak aan OBS De Springplank, CBS De Zonnewijzer en de kinderopvang van Kids First COP Groep en is ontworpen en gebouwd volgens de Frisse Scholen klasse B criteria. Naast een minimale ventilatiecapaciteit van 30,6 m3/h per persoon en een aangenaam thermisch comfort speelt de verlichting hierin een essentiële rol.

Deze nieuwbouw is uitgerust met het Frissen Scholen concept klasse B. Een Frisse School kan worden gerealiseerd op basis van vijf thema’s: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Met al deze aspecten is rekening gehouden om tot een klasse B te komen.

Frisse Scholen klasse B vereist een minimaal lichtniveau op werkvlakniveau van ten minste 500 lux. Om hieraan te voldoen is een uitgebreide lichtberekeningen en een lichtplan gemaakt. “In alle ruimtes is gekozen voor energiezuinige LED-panelen, die worden aangestuurd door de aanwezigheids- en bewegingsmelders. Bovendien kan het onderwijzend personeel de verlichting regelen met behulp van schakelaars op de wand.