Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie

U bent hier: Home | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie

Archive

 1. Altingerhof Beilen

  Reacties uitgeschakeld voor Altingerhof Beilen

  Bewoners hebben een eigen zit-slaapkamer en maken gebruik van gezamenlijke huiskamers. Er is in de nieuwe woning meer privacy voor de bewoners. Elke woning heeft een eigen voordeur en er zijn geen lange gangen meer wat het gebruik van het gebouw bevorderd. Alles is laagbouw zodat de tuin een grote toegevoegde waarde heeft. Buiten zijn en bewegen zijn heel belangrijk voor de toekomstige bewoners.

  Omdat alles laagbouw is, kun je vanuit alle woningen makkelijk naar buiten. De eerste 2 gebouwen worden in de zomer van 2020 opgeleverd.

  Palliatieve zorg en dagbesteding: In de nieuwe Altingerhof komt net als nu ook ruimte voor palliatieve zorg. De Zonnebloem, zoals deze unit in Altingerhof heet, biedt mensen uit de regio in hun laatste levensfase de kans om met goede zorg en begeleiding te sterven. Ook de dagbesteding verhuist straks mee naar de nieuwbouw. Met het park, dat straks ook weer vrij toegankelijk is, zoekt Altingerhof veel aansluiting met de buurt.

  De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat bewoners tijdens de bouw niet hoeven verhuizen naar een tijdelijke andere locatie.

 2. MFA de Wijert

  Reacties uitgeschakeld voor MFA de Wijert

  Project: MFA de Wijert

  Het ruimtelijke concept van het MFA is gebaseerd op de vier onderdelen uit het programma van functies/activiteiten, namelijk:

  1. Dalton Kindcentrum
  2. Doorgaande leerlijn, begeleiden bij achterstanden
  3. Sport en Bewegen
  4. Ontmoeting

  Onze aanpak

  Er is gekozen om deze MFA in twee projecten uit te werken, enerzijds het Hoofdgebouw en anderzijds de Spelhal. De Spelhal biedt ruimte voor sport en beweging. Ook bij de spelhal is Harwig al E-instalteur betrokken. Het Hoofdgebouw gaat straks onderdak bieden aan een basisschool, kinderopvang en een bibliotheek en biedt ruimte voor ontmoetingen. De volgende gebruikers zullen hier worden gehuisvest:

  • Basisschool de Tamarisk (Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Groningen (VCOG))
  • Kinderopvang Kidsfirst (COP Groep)
  • Wijkfiliaal bibliotheek (Groninger Forum)

  De technische uitgangspunten

  Voor het project zijn diverse uitgangspunten op papier gezet. De technische uitgangspunten waaraan de de nieuwbouw moet voldoen zijn:

  • Energieneutraal
  • Aardbevingbestendig
  • Gasloos
  • BENG
  • Sober & doelmatig
  • GPR-score ≥ 8
  • Onderhoudsarm

  Omvang

  Het totale bruto vloeroppervlak is op basis van het ruimtelijke programma van eisen vastgesteld op ca 2.100 m2 BVO. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen. Er is sprake van een middengebied met twee zogenaamde beuken, waarin afsluitbare ruimten zijn ondergebracht. In het middengebied is een plein en een tribunetrap.

 3. Munitie Magazijnen Complex Veenhuizen

  Reacties uitgeschakeld voor Munitie Magazijnen Complex Veenhuizen

  Als hoofdaannemer hebben we samen met 8 bedrijven en 5 stakeholders het project binnen de gesteld deadline opgeleverd. Het duur van het project was van juni 2019 tot februari 2020.

  Het project kenmerkte zich door de hoge mate van logistieke coördinatie, een multi disciplinair karakter, een strakke deadline, complexiteit door hoge veiligheids-, geheimhoudings- en kwaliteitseisen, een strikt verificatie- en validatieproces en alle betrokken medewerkers dienden in het bezit te zijn van een VOG. Verder diende het primaire proces ongestoord doorgang te vinden. Onderstaande werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  Bouwkundig werkzaamheden:

  • Installeren van buitentrappen in coördinatie met leverancier (derde partij)
  • Hermetisch afsluiten en opschonen bunkeropbouw
  • Overtollige bunkerdoorvoeren brandwerend afdichten
  • Graaf- en straatwerk

  Elektrotechnische werkzaamheden:

  • Aanbrengen van Bliksembeveiliging cfm klasse LPL 1
  • Vervanging van de laagspanningsverdelers
  • Aanbrengen van overspanningsbeveiliging cfm klasse LPZ 2
  • Het aantal kabels dat de bunker ingaat reduceren tot het strikt noodzakelijke
  • Aanbrengen ledverlichting in de bunker
  • Verwijderen van overtollige installaties

  Werktuigbouwkundige werkzaamheden:

  • Vervanging van het droge lucht systeem

  Een mooi citaat van de opdrachtgever: Mede dankzij de deskundigheid, betrokkenheid, flexibiliteit, duidelijke communicatie  en de innovatieve manier van project-automatisering zijn onze ervaringen ten aanzien van de samenwerking, de wijze van organisatie, inzet en de professionaliteit van Harwig B.V. bij dit project zijn zeer goed.

Meer informatie of een afspraak?